top of page

Info og nyheder klub 809

nyt.png

  • HUSK indbetaling af kontingent for 2024 - SENEST 26. FEB 

                     Generalforsamling Klub 809 den 6. marts 2024

Beretningen er lige på trapperne

         Referat fra generalforsamlingen på Bindeballe Købmandsgård

Falck Veteranklub 809 generalforsamling 2024.

Afholdt på Bindeballe Købmandsgård, 7183 Randbøldal

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.

Kristian Kristensen blev enstemmigt valgt.

  1. Formandens beretning.

Se vedhæftet bilag 1. Beretning godkendt

  1. Regnskab for 2023.

Regnskab fremlagt og godkendt. Kontingent for 2025 fortsætter uændret.

  1. Valg af formand.

 Finn Tychsen blev enstemmigt valgt.

  1. Valg til bestyrelsen.

 Paul Petersen blev enstemmigt valgt.

Bente Thomsen blev enstemmigt valgt som bestyrelses suppleant.

Johny Bornhøft blev enstemmigt valgt som revisor.

Olaf Steenberg blev enstemmigt valgt som revisor suppleant.

  1. Indkomne forslag.

Forslag fra Personaleforeningen ang. Repræsentation i PF- bestyrelsen.  Se bilag 2. Bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget.

  1. Evt.

Forespørgsel om hvilke udflugtsture der er planlagt for 2024. Den 23. maj er der tur til Stauning og Hodde kro. Den 3 og 4 september er der tur til København med besøg i Folketinget. Den 4. december er der julefrokost i Horsens.

 

Paul Pedersen                          Finn Tychsen                             Egon Holm Jensen

 

 

Hans Rasmussen                      Bodil Nielsen                             Bente Thomsen

 

Kristian Kristensen

bottom of page