top of page

Om os

For at være medlem af den lokale veteranklub skal man være medlem af Falcks Personaleforening. Medlemskabet bliver opkrævet hvert år i januar for et kalenderår ad gangen.

Hvornår er man veteran? 
Det er man når pensionsalderen er nået og man må forlade aktiv tjeneste eller når man går på efterløn. Samt hvis man pga. sygdom bliver afskediget og opnår præmiefritagelse i Forenede Gruppeliv. Når man bliver veteran kan man ikke fremtidig afholde jubilæum. 

Hvad er en veteranklub? 
Der findes 10 lokale veteranklubber i veteranforeningens regi. Man bliver automatisk tilknyttet foreningen i det område, hvor man har adresse. Klubberne holder en årlig generalforsamling, hvor man vælger bestyrelse. Der arrangeres møder, sammenkomster, ture og fester for tidligere ansatte med deres ægtefæller/ledsagere. Det er således op til den enkelte klub at indkassere et årskontingent og sætte beløbsstørrelsen for lokalklubben. 

Daglig Ledelse
Foreningens daglige ledelse varetages af Landsformanden. Lokalklubbernes daglige ledelse varetages af lokalklubformændene og deres bestyrelse.Navnene på lokalklubbernes formænd findes i Falcks Personaleforenings lommekalender under Veteranforeningen. 
Valg til Landsformand og Landskasserer:
Hvert år i maj afholdes formandsmøde, og her vælges landsformand samt landskasserer. Her aflægges beretninger og regnskab fra foregående år. Årsmødet overværes af formanden for velfærdsudvalget, der beretter om velfærdsmidlerne. 

Har man spørgsmål om forhold til veteranforeningen skal man henvende sig til Falcks Personaleforenings kontor eller til Landsformanden.

bottom of page